MARK- & ANLÄGGNINGSARBETEN MED DIN TRYGGHET I FOKUS

Tummar inte på tryggheten

EK Schakt erbjuder arbeten inom mark och anläggning till så väl
privatpersoner som företag. Våra medarbetare har de behörigheter som
krävs för att på ett tryggt och säkert vis hjälpa dig med utförandet.

Vi har över 20 års erfarenhet och hjälper gärna till med tillstånd
och annat ni kan behöva hjälp med. Vi erbjuder er såväl
fasta priser som arbete mot löpande räkning.

Vi är anslutna till Maskinentreprenörerna och
medlemmar i LBC Borås. Välkomna att höra av er!

SCHAKTNING

Schaktning innebär att marken grävs och förbereds. Detta kräver
rätt utrustning. Vi på EK Schakt erbjuder marktjänster i Sjuhärad och ombesörjer detta åt dig. Vi är också noga med att anpassa oss till de tomtgränser som utmätts. Det är av yttersta vikt att grunden, där fastigheten ska stå, består av material med rätt fasthet. När detta är säkerställt så kan grunden gjutas och massorna från utgrävningen kan bli fyllnadsmassa runt grunden. 

AVLOPPSARBETEN

Kommunalt vatten och avlopp – Om din villa har kommunalt vatten och avlopp kan vi se till att dina dåliga ledningar byts ut. Vi kan även hjälpa till med anslutningen om du går i tankarna att bygga nytt.
Enskilt vatten och avlopp – Det finns områden i Sjuhärad som ännu inte fått tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Då har man så kallat enskilt avlopp. Tänk på att följa de krav som Borås kommun ställer och tveka inte att fråga oss om du behöver. Vi är diplomerade avloppsentreprenörer.

DRÄNERING

Har du fått bekymmer med fukt och mögel i din fastighet? Då kan det bero på yttre omständigheter så som bristande dränering. Det är inte ovanligt att dräneringen i äldre hus (20-40 år gamla) slammat igen. Många väljer att dränera om huset i förebyggande syfte. Det lättaste sättet att upptäcka att det blivit stopp i dräneringen är när regnvattnet från stuprören inte leds bort eller att marken, på vissa ställen, lutar in mot huset. Det går även att dränera huset på vintern då källarens värme tinar upp marken runt huset.

HUSGRUNDER

Ett hus har flera delar men för att du överhuvudtaget ska kunna vistas i huset är grunden a och o. Grundens syfte är att bära byggnadens stomme, hålla fukt och radon borta men också bidra till god isolering. Vi på EK Schakt har lång erfarenhet av att förbereda markytor för en så stabil grund som möjligt. Du kan känna dig trygg i våra händer. Vi lämnar jobb med hög kvalité efter oss och har professionella medarbetare.

UTHYRNING

EK Schakt har en allsidig maskinpark. Maskinerna
finns att hyra med förare. Har du ett behov och behöver
entreprenadhjälp.Vi har maskiner från 6 till 30 ton.
Välkomna med er förfrågan!

Några av våra referensuppdrag

NY L-STÖDSMUR
HOS PRIVATPERSON

Sättning av
granittrappa

MIX AV GRANITMUR
OCH MODERN L-STÖDSMUR

MARK- OCH UNDERARBETE
INFÖR ASFALTERING

Sättning av
granitMUR

SÄTTNING
AV GRANITMUR